Skjenking og servering

Skjenking og servering

Skal det selges alkohol og/eller mat på ditt arrangement?

Det er viktig å ha alle tillatelsene i orden.

Skjema

Serverings- og/eller skjenkebevilling 

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende