Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Skjenking og servering

Skjenking og servering

Skal det selges alkohol og/eller mat på ditt arrangement? Det er viktig å ha alle tillatelsene i orden.

Skjema

Serverings- og/eller skjenkebevilling 

Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende