Søk tilskudd til kultur fra Viken fylkeskommune

Søk tilskudd til kultur fra Viken fylkeskommune

I en overgangsperiode vil enkelte tilskuddsordninger kun gjelde for gammel fylkestilhørighet.

I denne overgangsperioden vil potensielle søkere i Viken fylkeskommune oppleve å ha ulike tilskuddsordninger, basert på tidligere fylkestilhørighet.

Søk tilskudd til kultur - Viken fylkeskommune