Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Fyrverkeri

Fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse.

Søknaden må sendes brannvesenet senest 30.april. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:

  • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Søknaden skal minimum inneholde:

  • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
  • Firmaattest
  • Kursbevis for særskilt utpekt person og eventuell stedfortreder
  • Situasjonsplan som viser målsatt plassering av lagringscontainer og eventuell plassering av utvendig salgsbod i forhold til nærliggende bygg
  • Plantegning som viser plassering og organisering av innvendig salgsdisk
  • Risikovurdering av lagring og salg

Har du allerede tillatelse fra tidligere år gjelder denne inntil videre under forutsetning av at det sendes inn et meldingsskjema hvert år, med melding om at det skal drives handel med fyrverkeri det gjeldende året. Meldings- og søknadsskjemaet er helt like, men du må krysse av for at din virksomhet har «Søkt tidligere».

Søk om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri

Regler for bruk og oppskyting av fyrverkeri

I Norge er det forbudt å skyte opp fyrverkeri uten spesiell godkjenning fra politiet. Unntaket er på nyttårsaften, men også denne dagen er det egne bestemmelser som må følges.

Plasseringen for oppskytningen skal velges slik at det ikke oppstår fare for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Plasser som blir anbefalt er ut mot vann, på snødekket mark eller i åpent lende. Raketter med styrepinner, fyrverkeri som kan ligne på leker eller nødraketter er ulovlig.

Avfyringen er kun lov mellom 31. desember klokken 18.00 og 1. januar klokken 02.00.