Fyrverkeri

Fyrverkeri

Den som ønsker å selge fyrverkeri klasse II og III i tiden 27. - 31. desember må ha tillatelse.

Søknaden må sendes brannvesenet senest 30.april. Søknader som kommer inn etter denne dato vil ikke bli behandlet.

Den som vil ha tillatelse til handel med fyrverkeri må:

  • Drive handelsvirksomhet med fast utsalgssted
  • Ha firmaattest fra Foretaksregisteret
  • Virksomheten skal ha ansatt en særskilt utpekt person med gyldig kompetansebevis

Søknaden skal minimum inneholde:

  • Søknad om tillatelse til handel med pyroteknisk vare
  • Firmaattest
  • Kursbevis for særskilt utpekt person og eventuell stedfortreder
  • Situasjonsplan som viser målsatt plassering av lagringscontainer og eventuell plassering av utvendig salgsbod i forhold til nærliggende bygg
  • Plantegning som viser plassering og organisering av innvendig salgsdisk
  • Risikovurdering av lagring og salg

Har du allerede tillatelse fra tidligere år gjelder denne inntil videre under forutsetning av at det sendes inn et meldingsskjema hvert år, med melding om at det skal drives handel med fyrverkeri det gjeldende året. Meldings- og søknadsskjemaet er helt like, men du må krysse av for at din virksomhet har «Søkt tidligere».

Søk om tillatelse til salg og oppbevaring av fyrverkeri