Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Feiing

Feiing

Feiing av pipe/fyringsanlegg er et viktig brannforebyggende arbeid. En sotet pipe trekker dårlig, gir dårlig forbrenning og dermed uøkonomisk fyring. Ved å fjerne sot og bek reduseres faren for brann.

Feiing

Etter at du har mottatt varsel om feiing, må du som huseier sørge for at hele fyringsanlegget er tilgjengelig for feiing, samt utstyrt og innrettet slik at det kan feies på tilfredsstillende måte. Dette innebærer at du skal legge frem godkjent stige og lukke igjen luker, spjeld og trekkventiler. Dessuten må du sørge for at ildstedet er lukket forsvarlig.  

  • Om feiing skal utføres fra feieluke, må du tilrettelegge for adkomst.      
  • Dersom ingen er hjemme ved feiing, må du som eier på forhånd ha bekreftet at det er klargjort for feiing.

Feiing omfatter feiing av pipeløp, kanaler, og røykrør samt uttak av sot. Dersom vi skal fjerne sot, må du som eier eller en som representerer deg være til stede. Hvis brannforebyggeren ikke kommer inn og får gjort denne delen av sitt arbeid, er du selv ansvarlig for å fjerne soten. 

Boligseksjonen skal sørge for behovsprøvd feiing av fyringsanlegg. Brannforebyggeren vil vurdere tilstand, mengde og type sot i fyringsanlegget og vil så settes en hyppighet for feiing.

Brannforebyggeren gir også veiledning om blant annet riktig fyring, slokkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier.

For å ivareta en høy virkningsgrad på ildstedet og god utnyttelse av brenselet, bør ildsteder også feies ved behov. Feiing av ildsted er en ekstratjeneste som boligseksjonen utfører ved bestilling.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post: feiing-tilsyn@halden.kommune.no

Krav til stiger og feieplattform

Krav til veggstige - adkomst til tak

Før brannforebyggeren kommer må du som eier sørge for at veggstige er satt opp eller ligger klar på bakken nedenfor takstigen.

  • Stigen skal stå stødig og rekke ca. én meter over taket. Dersom det er fare for at stigen kan gli, må stigefeste monteres for at løs veggstige skal kunne benyttes til adkomst. Stigen kan ikke settes direkte mot skorsteinen.
  • Stigen skal være av varig ubrennbart materiale. Stiger av jern eller treverk er ikke godkjent.

Dersom du ikke selv er i stand til å hente frem stigen, kan du kontakte brannforebyggeren for å få hjelp.

Krav til takstige - adkomst på tak

Der feiing foregår fra tak med helling, skal det være montert takstige – både for at brannforebyggeren skal kunne bevege seg trygt, og for å unngå skade på taket.

  • Alle bygg bygd etter 1989 (eller der det er lagt nytt tak) skal ha typegodkjent takstige montert etter monteringsanvisningen.
  • På bygg som er bygd før 1989 (og det ikke er lagt nytt tak) kan det benyttes gamle takstiger. Takstigen skal da være av ubrennbart, varig materiale og være festet til bærende takkonstruksjon. Stiger av jern og treverk er ikke godkjent.

Takstigen skal ligge inntil pipa og gå opp til mønet, eventuelt i overkant av pipa, slik at brannforebyggeren kan stå i takstigen (der det ikke er feieplattform) under feiingen.

Krav til feieplattform

  • Piper der minste høyde fra tak til toppen av pipa er over 1,2 meter må ha stige, feieplattform eller feieluke.
  • Stige og feieplattform skal være typegodkjent og montert i henhold til monteringsanvisning. Avstand til pipetopp skal ikke overstige 1,2 meter. Eventuell feieluke skal være montert i henhold til gjeldende krav.
Brannstasjon
E-post