Montering av nytt ildsted

Montering av nytt ildsted

Installering av nye ildsteder/ovner skal meldes inn til brannvesenet uavhengig av brenselstype. Du kan benytte ildstedet så snart skjemaet er innsendt. 

Meld i fra om nytt ildsted