Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Montering av nytt ildsted

Montering av nytt ildsted

Installering av nye ildsteder/ovner skal meldes inn til brannvesenet uavhengig av brenselstype. Du kan benytte ildstedet så snart skjemaet er innsendt. 

Meld fra om nytt ildsted

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post:  feiing-tilsyn@halden.kommune.no