Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Om boligseksjonen (tidligere feierseksjonen)

Om boligseksjonen (tidligere feierseksjonen)

Hovedgjøremålet for boligseksjonen (tidligere feierseksjonen) er å føre tilsyn med fyringsanlegg og feie skorsteiner i Aremark og Halden kommune. Dette er lovpålagte oppgaver, og eier plikter å gi feieren adkomst, slik at feiing og tilsyn kan utføres.

Tjenesten reguleres etter forskrift om brannforebygging §§ 6, 17 og gjelder både fritidsboliger og helårsboliger.   

Eiere av helårsbolig eller fritidsbolig med pipe/ildsted blir automatisk kontaktet på SMS eller post i forkant av feiing og tilsyn.

Feiervesenet inngår i brannvesenets forebyggende avdeling. Ved feiing og tilsyn skal brannforebyggeren alltid kunne fremvise legitimasjon.

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post:  feiing-tilsyn@halden.kommune.no

Tilbakemelding etter feiertilsyn

Brannstasjon
Mobil 69 17 45 19