Tilbakemelding etter tilsyn

Tilbakemelding etter tilsyn

Har du hatt tilsyn med fyringsanlegget ditt og fått en tilsynsrapport med feil eller mangler som må rettes, skal du sende melding til feieren når dette er rettet.

Etter gjennomført tilsyn

Etter besøket får du tilsendt en tilsynsrapport. Dersom det ble avdekket feil eller mangler må dette rettes. Mer informasjon om dette står i rapporten.

Når feilene er rettet må du melde i fra om dette.

Tilbakemelding etter tilsyn

Ta kontakt om du har spørsmål

Dersom du har spørsmål om tilsyn, feiing eller varsling, kan du kontakte oss på 
telefon 69 17 45 19 eller e-post:  feiing-tilsyn@halden.kommune.no