Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Tips om fyring

Tips om fyring

Riktig fyring er viktig for å redusere forurensning og hindre pipebrann.

Fyr med tørr ved

  • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning.

Bytt ut eldre vedovner

  • Feiervesenet anbefaler å bytte ut eldre ildsteder til rentbrennende ildsteder. Det vil både være økonomibesparende og mer miljøvennlig.

Unngå rundfyring

  • Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa og denne kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.

Hvis pipebrann

  • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
  • Ring brannvesenet på telefon 110.
  • Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
  • Slokking må overlates til brannvesenet.​