Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Tips om fyring

Tips om fyring

Riktig fyring er viktig for å redusere forurensning og hindre pipebrann.

Fyr med tørr ved

  • Tørr ved gir høyt varmeutbytte av brenselet, lite sot i pipa og minimal forurensning.

Bytt ut eldre vedovner

  • Feiervesenet anbefaler å bytte ut eldre ildsteder til rentbrennende ildsteder. Det er både økonomisk og mer miljøvennlig.

Unngå rundfyring

  • Med ovnen full av ved og minimal trekk, blir det dårlig forbrenning. Det dannes beksot i pipa og denne kan ta fyr. Kullos kan i verste fall lekke ut i rommet og føre til forgiftning eller død.

Hvis pipebrann

  • Steng straks alle ovnsventiler og luker som fører til pipa. Vær spesielt oppmerksom på peisspjeld.
  • Ring brannvesenet på telefon 110.
  • Hold godt øye med loft og kjeller. Vær oppmerksom på eventuell røykutvikling ved etasjeskillene og steder der treverket kommer inntil pipa.
  • Slokking må overlates til brannvesenet.​