Pipesensor

Pipesensor

Husstander i Halden som fyrer med ved, kan få en egen sensor i pipa – en liten elektronisk dings som gir kunnskap som kan bidra til mer effektiv brannforebygging og et bedre miljø.

En pipesensor er et elektronisk måleapparat som måler temperaturen øverst i pipa. Dette gjør at brannforebyggende avdeling i Halden kan følge med på fyringsmønsteret i hver enkelt pipe over tid.

Montering av pipesensor

Halden kommune har inngått en avtale med teknologiselskapet airMont AS om å kjøpe 5985 pipesensorer. Dette er nok sensorer til cirka halvparten av boligene i Halden. Disse sensorene skal leveres over en treårs-periode. Avtalen ble reforhandlet i 2023. 

Bakgrunn: Ny avtale om pipesensorer

Sensorene skal monteres på skorsteiner i Halden. Monteringen utføres av brannvesenet samtidig som de utfører feiing. Innbyggere vil bli orientert av brannvesenet direkte via SMS når det er tid for montering på deres bolig. Halden kommune anbefaler å takke ja til pipesensor, men man får muligheten til å reservere seg mot slik montering. 

Montering startet i september 2023 og det vil ta noen få år før alle som ønsker det har fått sin sensor. All montering skal skje i forbindelse med rutinemessig feiing for å gjøre jobben effektivt. Montering vil heller ikke skje hele året, da været må gjøre det forsvarlig å jobbe på taket. Med flere tusen piper, vil det ta lang tid å montere alle sensorene. 

Sensorene bruker ikke strøm, men drives av et innebygget batteri som gir sensoren en levetid på over 8 år. 

Fordeler med pipesensor

Tallet på sotbranner øker. I 2021 ble det registrert 1596 sotbranner i Norge, ifølge Brannvernforeningen. Det er 468 flere enn i 2020. Sotbrann eller pipebrann oppstår når tjære og ubrent avfallsstoff fra røyken setter seg fast i pipa. Flammer eller høy temperatur antenner avfallsstoffene og pipebrannen er et faktum. Jo oftere du fyrer, jo mer sot blir det i pipa. 

I dag blir de fleste piper feiet like ofte, uavhengig av om huseier har fyrt mye eller lite. Dette er lite målrettet.

Målet med pipesensoren er først og fremst å forebygge og hindre sotbrann. Data fra pipesensorene vil gi brannvesenet et langt bedre faktagrunnlag for å vurdere når hver enkelt skorstein trenger feiing, og slik gjøre det mulig å drive mer effektiv og målrettet forebygging. 

Offentlig sektor trenger innovative løsninger som gir bedre tjenester til innbyggerne. Sensoren leser av temperaturen og gir presise indikatorer på det reelle brukermønster knyttet til hvert enkelt pipeløp. Over tid er dette et overlegent verktøy for risikovurdering, varsling av pipebrann og skreddersydd innbyggeroppfølging.

Hvorfor elektronikk i pipa?

  • Tjenesten er basert på en sensor som kun måler temperatur øverst i skorsteinen. Temperaturdata sendes inn til en skyløsning hvor de sammenstilles med andre relevante fagdata.
  • Ved å ha en sensor i skorsteinen, kan brannvesenets boligseksjon over tid få faktabasert kunnskap for hver enkelt skorstein. Målet er å tilby bedre, mer effektive og fremtidsrettede feiertjenester til Haldens innbyggere.
  • Ordningen vil på sikt kunne hjelpe brannforebyggerne å jobbe smartere, sikrere og mer effektivt.
  • Ved å ha en sensor som gir oversikt over den faktiske bruken av et ildsted, kan feiing gjøres når det er behov for det, og ikke ellers. Ved å unngå feiing av piper som ikke brukes, kan mer tid brukes på brannforebygging.
  • Ved å ha mer fakta om det enkelte ildsted, kan en brannforebygger gi enda bedre og mer unik rådgivning til deg som huseier.

Utvikling fremover:

  • Sensoren måler temperaturen i pipa. I fremtiden vil disse målingene kunne brukes til å varsle mulig pipebrann direkte til 110-sentralen som organiserer utrykning fra brannvesenet.
  • På sikt vil ordningen kunne gi informasjon om luftkvalitet i Halden.
  • Halden kommune ønsker å sikre gode tjenester i tråd med innbyggernes forventninger, samtidig som de leveres på en så effektiv og rimelig måte som mulig. Å hente data fra pipa vil være viktig for at kommunen skal kunne tilby kostnadseffektive feiertjenester til innbyggerne i fremtiden.
  • Oppdatering av forskrift: I desember 2022 sendte Halden kommune en justert versjon av den lokale forskriften om feiing og tilsyn på høring. Det er kommet viktige innspill i denne høringsprosessen, som tilsier at forskriften vil bli endret. Dette arbeidet er ikke fullført. 

Her er flere spørsmål og svar om pipesensor:

Brannstasjon
E-post
Mobil 69 17 45 19