Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg i sommer?

Har du planer om å bygge terrasse eller tilbygg i sommer?

Fra 1. mai 2021 er det endringer i reglene for hva du kan bygge av terrasser og tilbygg uten å måtte søke. Før du begynner å bygge må du sjekke at det du vil bygge er unntatt søknadsplikt.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Vi minner om følgende:

  • Det gjelder et generelt byggeforbud i 100-metersbeltet langs sjøen og vassdrag. Der må man ha tillatelse til å gjennomføre tiltak som ellers er unntatt søknadsplikt.
  • Reguleringsplanen eller kommuneplanen kan ha regler som gjelder for eiendommen din. Disse finner du på kommunens nettside. Vilkårene i planene kan påvirke hvor du kan bygge, og hvor stort du har lov til å bygge.
  • Den søknadsfrie terrassen må plasseres minst 1,0 meter fra nabogrensa, mens det søknadsfrie tilbygget må ligge minst 4,0 meter fra nabogrensa. Ofte finner du strengere byggegrenser i reguleringsplanen for området.

Spesielt om terrasser og plattinger

Skal du bygge en platting som ikke er høyere enn 0,5 meter over bakken? Da kan du bygge uten å søke, så lenge kommuneplanen eller reguleringsplanen ikke setter andre grenser.

Når det gjelder oppføring av terrasse som ikke er søknadspliktig, så kan den ha en høyde på inntil 1,0 meter fra eksisterende terreng, og kan ikke stikke lenger ut enn 4,0 meter fra ytterveggen til bygningen, også kalt fasadelivet. Terrassen kan ha et rekkverk på inntil 1,2 meter, men den kan ikke være overbygd. Avstanden til nabogrensa skal være minst 1,0 meter, men ofte må du ha større avstand på grunn av byggegrenser eller andre avgrensninger.

Eiendom nær vannet

Hvis din eiendom er i nærheten av vann må du være oppmerksom på at det er to grenser du må forholde deg til.

100-metersbeltet langs sjø og vassdrag er kjent for de fleste. Innenfor dette området nærmest vannet er tiltak uansett søknadspliktige.

I tillegg finnes det langs fjorden rikspolitiske retningslinjer for planlegging. I Halden er vi omfattet av reglene for Oslofjorden som kalles RPR-O. Denne grensen ligger noe lenger unna vannet enn 100-metersgrensen og det er egne regler for maksimal størrelse på terrasser/verandaer/plattinger som du må forholde deg til hvis du har eiendom i dette området.

Vil du vite mer?

Når du har bygd et tilbygg, terrasse eller lignende som er unntatt søknadsplikt, må du melde fra til kommunen når du er ferdig med å bygge. Dette må du gjøres senest fire uker etter ferdigstilling, slik at kommunen kan oppdatere kart- og matrikkeldata.