Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Må jeg søke?

Må jeg søke?

Har du planer om å sette i gang et byggeprosjekt? Da kan du først sjekke om du må søke eller ikke.

Skal du bygge er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lovverk og planer for området. Kommunen kan hjelpe deg med å komme riktig i gang. I dag har du som utbygger mer frihet enn tidligere. Det er en del mindre byggearbeider som kan settes i gang uten at du må innhente tillatelse til dette. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt.

Har du planer om å bygge terrasse og tilbygg etter 1. mai?

Fra 1. mai 2021 er det endringer i reglene for hva du kan bygge av terrasser og tilbygg uten å måtte søke. For å finne ut om dette gjelder tiltaket ditt, må du først undersøke hva du har lov til å bygge på din eiendom.

Her finner du veiviser og mer informasjon om fritak fra søknad

Informasjon om tiltak som er unntatt søknadsplikt kan du også lese i forskrift til plan- og bygningsloven SAK10, § 4.1 


Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har utarbeidet en veiviser som hjelper deg til å finne ut om et tiltak er søknadspliktig eller ikke.

Prøv veieviseren -  Bygg uten å søke.

Veiledere

​I denne listen kan du lese mer om du må søke eller ikke når du skal gjennomføre ditt byggeprosjekt;