Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Må jeg søke?

Må jeg søke?

Har du planer om å sette i gang et byggeprosjekt? Da kan du først sjekke om du må søke eller ikke.

Skal du bygge er det ditt ansvar at du gjør dette i tråd med gjeldende lovverk og planer for området. Kommunen kan hjelpe deg med å komme riktig i gang. I dag har du som utbygger mer frihet enn tidligere. Det er en del mindre byggearbeider som kan settes i gang uten at du må innhente tillatelse til dette. Samtidig stilles det krav til deg om at du gjør dette korrekt.


Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) har utarbeidet en veiviser som hjelper deg til å finne ut om et tiltak er søknadspliktig eller ikke.

Prøv veieviseren -  Bygg uten å søke.

Veiledere

​I denne listen kan du lese mer om du må søke eller ikke når du skal gjennomføre ditt byggeprosjekt;

Hva skal du bygge?