Priser og byggesaksgebyrer

Priser og byggesaksgebyrer

Har du planer om å søke om et byggetiltak eller deling av eiendom? For slike tjenester må du betale gebyr.

Priser og byggesaksgebyrer finner du i «Betalingsregulativ for Plan og miljø (PDF, 398 kB)». Saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.