Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Priser og byggesaksgebyrer

Priser og byggesaksgebyrer

Har du planer om å søke om et byggetiltak eller deling av eiendom? For slike tjenester må du betale gebyr.

Priser og byggesaksgebyrer finner du i Betalingsregulativ for Plan og miljø. (PDF, 668 kB)

Saksbehandlingsgebyrene fastsettes årlig av kommunestyret.