Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Ny taksering i 2020 - gjelder fra 2021

Ny taksering i 2020 - gjelder fra 2021

Halden kommune gjennomførte ny alminnelig taksering høsten 2020 og eiendommer i kommunen ble da taksert på nytt. 

De nye eiendomsskattetakstene danner grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2021 og videre frem til ny taksering som revurderes hvert 10. år.

Brosjyre eiendomsskatt 2021 (PDF, 3 MB)

Beskrivelse av takseringsprosessen

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt, velger medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd, vedtar eiendomsskattevedtekter (men ikke takseringsregler), skattepromille og bunnfradrag.

Ny taksering 2020

Har eiendommen din boligverdi fastsatt av Skatteetaten?
Fra 2020 skal kommunen bruke Skatteetatens formuesverdi/boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten og eiendommer som ikke har dette skal takseres av kommunen. Gjelder dette din bolig?

Endre svaret
Om ja
 • Skatteetatens formuesgrunnlag/ boligverdi finner du på din skattemelding
 • Din eiendom vil IKKE bli besiktiget eller vurdert av kommunen. 
 • Ny eiendomsskattetakst blir satt basert på Skatteetatens boligverdi
 • Informasjon om ny skattetakst blir sendt til eier av eiendom
 • Om eier av eiendom ikke er enig i ny eiendomsskattetakst er det mulig å klage
Om nei
 • Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten skal besiktiges og takseres av kommunen
 • Det blir sendt et informasjonsbrev til eier av eiendommen om at eiendommen skal besiktiges
 • Det vil gjennomføres en besiktigelse på eiendommen
 • Det gjennomføres en utvendig befaring
 • Faktaopplysninger i Matrikkelen kontrolleres
 • Bygninger vil måles
 • Manglende informasjon vil registreres
 • Tilstanden på eiendommen vurderes
 • Sakkyndig nemnd vil fastsette ny eiendomsskattetakst basert på besiktigelse, registrerte bygningsdata i Matrikkelen og kommunens vedtatte takseringsregler.
 • Informasjon om ny skattetakst blir sendt til eier av eiendom
 • Om eier av eiendom ikke er enig i ny eiendomsskattetakst er det mulig å klage
Velg et av alternativene ovenfor

Listene med eiendomsskatt for de forskjellige eiendommene i Halden kommune, legges ut til offentlig ettersyn 1. mars - 21. mars  2021

Når får du informasjon om ny eiendomstakst?

Innen 1.mars 2021 vil ny eiendomstakst (skatteseddel) være sendt til de som eier eiendom i Halden kommune.

Denne informasjonen er ikke en faktura, men inneholder informasjon om eiendommen din, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag, og ny oppdatert eiendomsskatt.

Hvordan blir informasjonen sendt ut?

Informasjonen blir sendt digitalt via Svar Ut. Har du ikke digital postkasse (Altinn, Digitpost osv) vil du motta informasjonen på brevpost noe senere. 

Informasjon på norge.no om digitale postkasser

Når får jeg første gang faktura på ny eiendomsskatt?

I 2021 faktureres kun de kommunale gebyrene ved første fakturering, forfall 20.mars. Eiendomsskatten kommer på en egen faktura med forfall i april. Eiendomskatteseddel med informasjon om grunnlaget for beregning av eiendomsskatt mottar innbyggerne innen 1.mars.

Faktura for eiendomsskatt må betales, uavhengig av om du skal klage eller ikke. 

Når blir de nye eiendomtakstene lagt ut til offentlig ettersyn?

Listene med eiendomsskatt for de forskjellige eiendommene i Halden kommune, legges ut til offentlig ettersyn
1. mars - 23. mars  2021  i papirformat på Halden bibliotek og digitalt under Kunngjøringer.