Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer får ikke Skatteetatens boligverdi. Disse blir derfor besiktiget og taksert av kommunen.

Sakkyndig nemnd setter eiendomsskattetaksten for fritidseiendommene. 

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt for året 2021 er:

  • Bolig/fritidseiendommer: 3 promille av taksten
  • Øvrige eiendommer eks. næring: 7 promille av taksten

Etter føringsinstruksen for matrikkelen er det tre bygningstyper som rubriseres som fritidsbolig:

  • 161  Hytter, sommerhus, fritidsbygg
  • 162  Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
  • 163  Våningshus benyttet som fritidsbolig

I forbindelse med eiendomsskatteprosjektet høsten 2020 ble det tatt en konkret vurdering av hvilke eiendommer som skal takseres som fritidseiendom.

Klikk for stort bilde