Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Landbrukseiendom

Landbrukseiendom

Aktive landbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt, mens en fortsatt skal betale eiendomsskatt for bolighus, hytter, garasje, næringsbygg (annet enn landbruksnæring) og tilhørende tomt.

 Lovteksten i § 5

Lovteksten i § 5 h: Fri for eigedomsskatt er:

h) Eigedom som vert driven som gardsbruk eller skogbruk, herunder gartneri og planteskule tilknytta slik drift, samt anlegg i reindriftsnæringa.

Promillesatsene kommunestyret i Halden har vedtatt for året 2021 er:

  • Bolig/fritidseiendommer: 3 promille av taksten
  • Øvrige eiendommer eks. næring: 7 promille av taksten

Størrelsen på reduksjon i takst for konsesjonspliktige eiendommer vurderes av sakkyndig nemnd. 

Klikk for stort bilde