Privat salg av eiendom uten megler

Privat salg av eiendom uten megler

Kjøp og salg av bolig uten bruk av megler er blitt mer aktuelt.

En ny forskrift har gjort det slutt på praksisen som utelukket private aktører fra å selge boligen sin på FINN.no og andre nettportaler som Tinde.no og Zett.no

Avhendingsloven pålegger selger å innhente en del opplysninger om eiendommen fra kommunen. Gjennom en internettbasert applikasjon som heter Infoland kan man bestille opplysninger om eiendommen, planstatus og reguleringsbestemmelser, målebrev, ferdigattester, kommunale avgifter, situasjonskart m.m.

Både privatpersoner og profesjonelle aktører i eiendomsmarkedet kan bestille eiendomsinformasjon fra Infoland

Du kan bestille enkeltprodukter eller en ”meglerpakke” som inneholder de opplysningene du trenger ved salg av eiendom. Ved bestilling må du oppgi eiendommens matrikkelnummer (gårds- og bruksnummer, eventuelt feste og seksjonsnummer). Fakturering skjer fra Ambita som står bak Infoland. 

Vi viser for øvrig til ”Lov om avhending”.

Lenker til statlig informasjon

Blanketter fra Brønnøysundregistrene

Kartverket - Dokumentavgift og gebyr

Elektronisk bestilling av grunnboksutskrift fra Kartverket

Finn informasjon om eiendommen din hos Kartverket

Kartverket - Veiledning og skjema for overføring av eiendom - Skjøter

Informasjon om kjøp og salg av bolig fra Forbrukerrådet