Eiendomsskatteloven

Eiendomsskatteloven

Dette er den viktigste loven som styrer arbeidet med eiendomsskattetakseringen. Det er vedtatt endringer i loven som trer i kraft 1. januar 2020 (endring av promillesats og reduksjonsfaktor for bolig- og fritidseiendommer).

Lov om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) finner du her.