Fritak fra eiendomsskatt

Fritak fra eiendomsskatt

Statlige og kommunale eiendommer, kirker (alle religioner) og gårdsbruk eller skogbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt.

Dette finner du beskrevet i eiendomsskatteloven § 5. Bolig på landbrukseiendommer er ikke fritatt.

 Eiendomsskatteloven §5 her.

Kommunestyret kan gi fritak til eiendommer nevnt i § 7. Dette fritaket gis normalt år for år i forbindelse med kommunestyrets budsjettbehandling. Eiendomsskattekontoret og politisk ledelse utreder forslag til regler for søknad og fritak.

Eiendomsskatteloven § 7 her.