Fritidseiendommer

Fritidseiendommer

Fritidseiendommer får ikke Skatteetatens boligverdi. Disse blir derfor besiktiget og taksert av kommunen.

Sakkyndig nemnd setter eiendomsskattetaksten for fritidseiendommene. Kommunestyret kan maksimalt skrive eiendomsskatten med 5 promille i 2020, mot tidligere 7 promille. Eiendomsskattegrunnlaget skal ikke overstige 70 % av eiendomsskattetaksten. 

Etter føringsinstruksen for matrikkelen er det tre bygningstyper som rubriseres som fritidsbolig:

  • 161  Hytter, sommerhus, fritidsbygg
  • 162  Helårsbolig benyttet som fritidsbolig
  • 163  Våningshus benyttet som fritidsbolig

I forbindelse med eiendomsskatteprosjektet høsten 2020 ble det tatt en konkret vurdering av hvilke eiendommer som skal takseres som fritidseiendom.

Klikk for stort bilde