Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt ilegges eiendommer i kommunen. Det er kommunens politiske organer som bestemmer om det skal innføres eiendomsskatt.

Klikk for stort bildeInnføring av eiendomsskatt

Vedtaket om å innføre eiendomsskatt i Halden kommune ble gjort i Kommunestyret i 2007.

Vedtaket i kommunestyret 13.12.2007:

”Utfra hensynet til likebehandling vedtas med hjemmel i eiendomsskattelovens § 3 å innføre eiendomsskatt for hele kommunen. Samtlige eiendomsskattepliktige eiendommer i kommunen takseres/omtakseres jf. byskattelovens § 4. Slikt arbeid igangsettes av eiendomsskattetakstnemnda. Virkningsdato bestemmes senere.”

Kommunens eiendommer ble taksert og eiendomsskatten ble publisert første gangen i 2009.

Omtaksering av eiendommer i 2020

Alle kommuner som har eiendomsskatt må omtakseres hvert 10. år. Derfor ble det gjennomført en ny taksering høsten 2020.