Informasjon om ny eiendomstakst i 2021

Informasjon om ny eiendomstakst i 2021

Når får du informasjon om ny eiendomstakst?

Innen 1. mars 2021 vil ny eiendomstakst (skatteseddel) være sendt til de som eier eiendom i Halden kommune.

Denne informasjonen er ikke en faktura, men inneholder informasjon om eiendommen din, promillesats, bunnfradrag, takst, skattegrunnlag, og ny oppdatert eiendomsskatt.

Hvordan blir informasjonen sendt ut?

Informasjonen blir sendt digitalt via Svar Ut. Har du ikke digital postkasse (Altinn, Digitpost osv) vil du motta informasjonen på brevpost noe senere. 

Les mer om digitale postkasser og hvordan du skaffer deg/sjekker om du har en her.

Når får jeg første gang faktura på ny eiendomsskatt?

Faktura med ny eiendomsskatt får du første gang sammen med øvrige kommunale avgifter med forfall mars 2021.  
Denne fakturaen må betales, uavhengig av om du skal klage eller ikke. 

Når blir de nye eiendomstakstene lagt ut til offentlig ettersyn?

Listene med eiendomsskatt for de forskjellige eiendommene i Halden kommune, legges ut til offenlig ettersyn
1. mars - 21 mars  2021  i kommunens servicesenteret i Storgata 8 og under Kunngjøringer på kommunens nettside.