Kommunestyrets oppgaver når det gjelder eiendomsskatt

Kommunestyrets oppgaver når det gjelder eiendomsskatt

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt, velger medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd, vedtar eiendomsskattevedtekter (men ikke takseringsregler), skattepromille, bunnfradrag og reduksjonsfaktor.

Noe forenklet kan en si at kommunestyret setter bort oppgaven med å sette verdi på eiendommene til sakkyndig nemnd.

I Halden har en valgt å benytte Skatteetatens boligverdi i kombinasjon med kommunal taksering. 

Klikk for stort bilde