Landbrukseiendom

Landbrukseiendom

Aktive landbrukseiendommer er fritatt for eiendomsskatt, mens en fortsatt skal betale eiendomsskatt for bolighus, hytter, garasje, næringsbygg (annet enn landbruksnæring) og tilhørende tomt.

 Lovteksten i § 5 h

Størrelsen på reduksjon i takst for konsesjonspliktige eiendommer vurderes av sakkyndig nemnd. 

Klikk for stort bilde