Næringseiendommer

Næringseiendommer

Næringseiendommer er en uensartet type eiendommer, som i mange tilfeller krever at vi besiktiger bygg innvendig. Dette for å finne frem til arealbruk og tilstand.

For næringseiendommer kan andre verdsettelsesprinsipper vurderes i tillegg til hovedprinsippet med fakta, sjablongverdier og skjønn. 

På de fleste næringseiendommer er eier eller eierrepresentant tilstede på dagtid når besiktigelsen foregår. 

Næringseiendommer skal ikke ha boligverdi fra Skatteetaten. Næringseiendommer skal heller ikke ha bunnfradrag, eller reduksjonsfaktor for bolig eller fritidseiendom. Egen skattesats gjelder for næringseiendommer. 

Klikk for stort bilde