Ny taksering i 2020 - gjeldende fra 2021

Ny taksering i 2020 - gjeldende fra 2021

Halden kommune gjennomførte ny alminnelig taksering høsten 2020 og eiendommer i kommunen ble da taksert på nytt. 

De nye eiendomsskattetakstene danner grunnlag for utregning av eiendomsskatt for 2021 og videre frem til ny taksering som foregår pr. 10. år.

Beskrivelse av takseringsprosessen

Kommunestyret vedtar at det skal utskrives eiendomsskatt, velger medlemmer til sakkyndig nemnd og klagenemnd, vedtar eiendomsskattevedtekter (men ikke takseringsregler), skattepromille og bunnfradrag.

Ny taksering 2020

Har eiendommen din boligverdi fastsatt av Skatteetaten?
Fra 2020 skal kommunen bruke Skatteetatens formuesverdi/boligverdi som grunnlag for eiendomsskatten og eiendommer som ikke har dette skal takseres av kommunen. Gjelder dette din bolig?

Endre svaret
Om ja
 • Skatteetatens formuesgrunnlag/ boligverdi finner du på din skattemelding
 • Din eiendom vil IKKE bli besiktiget eller vurdert av kommunen. 
 • Ny eiendomsskattetakst blir satt basert på Skatteetatens boligverdi
 • Informasjon om ny skattetakst blir sendt til eier av eiendom
 • Om eier av eiendom ikke er enig i ny eiendomsskattetakst er det mulig å klage
Om nei
 • Eiendommer uten boligverdi fra Skatteetaten skal besiktiges og takseres av kommunen
 • Det blir sendt et informasjonsbrev til eier av eiendommen om at eiendommen skal besiktiges
 • Det vil gjennomføres en besiktigelse på eiendommen
 • Det gjennomføres en utvendig befaring
 • Faktaopplysninger i Matrikkelen kontrolleres
 • Bygninger vil måles
 • Manglende informasjon vil registreres
 • Tilstanden på eiendommen vurderes
 • Sakkyndig nemnd vil fastsette ny eiendomsskattetakst basert på besiktigelse, registrerte bygningsdata i Matrikkelen og kommunens vedtatte takseringsregler.
 • Informasjon om ny skattetakst blir sendt til eier av eiendom
 • Om eier av eiendom ikke er enig i ny eiendomsskattetakst er det mulig å klage
Velg et av alternativene ovenfor

Listene med eiendomsskatt for de forskjellige eiendommene i Halden kommune, legges ut til offentlig ettersyn 1. mars - 21. mars  2021