Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd

Sakkyndig nemnd er oppnevnt av kommunestyret. Nemnda består normalt av tre medlemmer med vararepresentanter. Nemnda har ansvaret for å sette taksten på grunnlag av forslag fra besiktigerene.

I praksis har medlemmene i sakkyndig nemnd kunnskap om det lokale eiendomsmarkedet. Som beslutningsgrunnlag har de også analyser, faktaopplysninger fra eiendomsregisteret Matrikkelen og eventuelt andre registre, kart, bilder og opplysninger fra besiktigelsen med mer.