Skattepromille

Skattepromille

Det er Kommunestyret som fastsetter promillesatsen.

  • Den generelle promillesatsen for blant annet næringseiendommer, skal være mellom 1-7 promille.
  • For bolig- og fritidseiendommer skal promillesatsen være mellom 1-5 promille.

Endelig vedtak om promillesatser fra Kommunestyret er ventet i desember 2020.