Takseringsmetode

Takseringsmetode

Halden kommune har valgt Skatteetatens boligverdi som takseringsmetode for boligeiendommer. 

Bakgrunn for valgt takseringsmetode

Vi har hatt en form for eiendomsskatt i Norge siden 1600-tallet.  Dagens eiendomsskattelov er fra 1975.

I 2012 vedtok Stortinget at kommunene kunne benytte Skatteetatens boligverdi for boligeiendommer.
Fra 2014 har dette vært et valgfritt alternativ til kommunal taksering. 

Formuesgrunnlag og boligverdi

Begrepet formuesgrunnlag er brukt i eiendomsskatteloven. Se eiendomsskatteloven: § 8 C-1. «Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag». Tilsvarende begrep hos Skatteetaten er markedsverdi eller boligverdi.

Skatteetaten

På hjemmesidene til Skatteetaten finner du mye informasjon om skatt på bolig og eiendom. 
Bl.a. denne siden om Formuesverdi av bolig og eiendom
Mer konkret blir det på denne siden om Eiendomsskatt.
Veiledningen til Skattemeldingen gir denne informasjonen om Primærbolig. 

Med boligverdi fra Skatteetaten

Omtaksering

For boligeiendommer med boligverdi fra Skatteetaten, benytter Halden kommune dette som takstgrunnlag i henhold til lov og forskrift.

For øvrige eiendommer og boligeiendommer uten boligverdi gjelder dette:
Hovedregelen i eiendomsskattelovens § 8 A-3 er at det skal være allmenn taksering i kommunen hvert tiende år. 

Omtaksering betyr i praksis en ny eiendomsskattetakst for eiendommen din, og at tidligere takster og vurderinger «nullstilles». Takseringsreglene rammer og retningslinjer revideres tilsvarende. 
 

Uten boligverdi fra Skatteetaten

Ikke alle boliger får boligverdi

Det er ikke alle boligeiendommer som får Skatteetatens boligverdi.
Dette kan ha flere årsaker:

  • Kommunen har ikke mottatt opplysninger om din eiendom. 
  • Eiendommen er eid av et firma.
  • Boliger som det ikke er innrapportert areal på til Skatteetaten.
  • Boliger med uavklart eierforhold.
  • Næringsdelen i en kombinert eiendom er større enn boligdelen.
  • Eiendommen er regulert til fritidsformål eller er en landbrukseiendom.

Denne listen er ikke uttømmende.

Eiendommer som ikke får Skatteetatens boligverdi skal befares. Les om besiktigelse.

Klikk for stort bilde