Eiendomsregister - Matrikkel

Eiendomsregister - Matrikkel

I Halden er det kun landbrukseiendommer det er boplikt på - når disse er over 100 dekar eller har 35 dekar dyrket mark.

Eiendomsregister

Det finnes et offentlig eiendomsregister fra Kartverket som heter Matrikkelen. Dette registeret inneholder opplysninger om eiendommen, adresser, byggninger og eiendomskartet. Her kan du få opplysninger om alt som er registrert på din eiendom. Det er Geodataavdelingen som har ansvaret for Matrikkelen.

Vi har også samlet noen lenker til nyttig statlig informasjon: