Eiendomstjenester

Adressering

En adresse skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan finne fram til bygninger, boliger og andre aktuelle steder.

Arealoverføring

Hvis du skal overføre en bit av eiendommen din til naboen, og arealet er for stort til at det kan gjennomføres som grensejustering, kan du søke om arealoverføring.

Grensejustering

Du kan søke om grensejustering hvis du vil overføre et lite areal til naboeiendommen, eller hvis du ønsker et mer funksjonelt grenseforløp mellom to eiendommer. Grensejusteringer kan gjøres mellom alle typer eiendommer, og blir ikke tinglyst. 

Seksjonering

Ved seksjonering blir eiendommen oppdelt i eierseksjoner (eierdeler).

Innløsing av festetomt

Du kan søke innløsing av festetomt hvis festeren ønsker å kjøpe eiendommen, eller hvis det av andre årsaker er mer praktisk å leie bort en grunneiendom istedenfor en festetomt. Innløsing av festetomt må registreres i matrikkelen, tinglyses og registreres i grunnboken (tinglyses).