Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Kjøp av eiendomsinformasjon og kart

Halden kommune selger en rekke kart og eiendomsprodukter som kan være av interesse for bransjer som eiendomsmeglere, bank og finans, bygg og anlegg, advokater og mange flere. Kartproduktene kan også være interessante for privatpersoner.

Vi har avtaler med tre ulike nettbutikker som distribuerer våre data. Her kan du kjøpe produkter til byggesøknad og prosjektering.

Fra kommunen leveres det ut produkter til nettbutikkene, men vareutvalg, priser og leveringstid kan variere fra 6 minutter til 5 dager ut fra hvordan de ulike butikkene presenterer sine produkter og om produksjonen i Halden kommune foregår manuelt eller automatisk.

e-Torg     ambita Infoland     ePlassen

Kart med vann- og avløpsdata

Kart med vann- og avløpsdata må bestilles direkte fra kommunen inntil videre, men vi jobber med løsninger slik at dette også kan bestilles i e-Torg.

For bestilling av VA-kart, send e-post til Tony Paulsen eller Christer Sundt Markgren.