Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Matrikkelen - Norges eiendomsregister

Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister. Registeret inneholder informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser. 

Du kan lese mer om matrikkelen på kartverket sine hjemmesider.
Der kan du også finne opplysninger om din eiendom som er registrert i matrikkelen. 

Se eiendom

Det er geodataavdelingen som har ansvaret for oppdatering av matrikkelen. Ønsker du å gjøre endringer kan du benytte deg av våre tjenester - se eiendomstjenester.