Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Viltforvaltning

Viltforvaltning

Viltforvaltningen omfatter alle viltlevende landpattedyr, amfibier og krypdyr. Det overordnede målet for forvaltningen er å sikre viltet og viltets leveområder, slik at naturens produktivitet og artsrikdom blir tatt vare på.

Viltforvaltningen i Halden kommune er lagt til avdeling miljø og landbruk.

Skadet vilt og viltpåkjørsel

Ved observasjon av skadet, sykt eller dødt vilt (fallvilt), ring kommunens viltvaktnummer 969 43 044 

Ved viltpåkjørsel, ring umiddelbart politiets servicetelefon 02800 Politiet vil deretter varsle videre til vår viltvakt. Husk å merke stedet der viltet ble påkjørt, eller vent på kommunens ettersøksjeger. Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig, og det kan vanskeliggjøre ettersøkshundens arbeid.

Miljødirektoratet har en egen informasjonsside om oppfølging etter viltpåkjørsel.

Jakt og jakttider

Alt vilt er fredet dersom ikke annet er bestemt i lov eller vedtak med hjemmel i lov.

Retten til jakt tilhører grunneier. For å sikre en forsvarlig utnyttelse av ressursene, er det ønskelig at rettighetshaverne utarbeider driftsplaner. I de fleste tilfeller krever dette at flere grunneiere samarbeider om forvaltingen over et større geografisk område.

Alle som skal utøve jakt eller fangst må ha bestått en obligatorisk jegerprøve. Alle som skal jakte rådyr, elg, hjort, sel eller reinsdyr med rifle, skal årlig bestå en nærmere spesifisert skyteprøve. I tillegg skal alle som jakter rådyr, elg eller hjort ha tilgang til en godkjent ettersøkshund. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt må være fylt 18 år.

I gjeldende forskrift om jakt- og fangsttider er det en oversikt over jakttider.

Bruk av kunstig lys under ettersøk av påskutt hjortevilt

Ved ettersøk av påskutt hjortevilt kan jegeren nå bruke kunstig lys. Jegeren skal først varsle politi, jaktrettshaver og kommunen om bruken av kunstig lys før ettersøket tar til. Dersom varsling i vesentlig grad vil forsinke ettersøket, kan begrunnet melding om slik bruk av kunstig lys sendes samme instans umiddelbart etter avsluttet søk. Kommunen varsles med SMS til telefonnummer 477 92 340

Halden vilt- og innlandsfiskenemnd

Viltnemnda er en politisk utnevnt nemnd som har det overordnede ansvaret for viltforvaltningen i kommunen. Relevant lovverk i viltforvaltningen er naturmangfoldloven, viltloven og lakse- og innlandsfiskloven med underliggende forskrifter.

Viltnemndas hovedoppgaver er:

  • Forvaltning etter aktuelle lover og forskrifter knyttet til viltforvaltningen
  • Høringsinstans for aktuelle saker knyttet til vilt og viltforvaltning
  • Fallviltarbeid (påkjørt og skadet vilt)
  • Fellingstillatelser hjortevilt og bever
  • Godkjenning av vald knyttet til jakt

Medlemmer i Halden vilt- og innlandsfiskenemnd

Leder: Bjørnar Nyborg (Ap), bjornar.nyborg@gmail.com tlf: 476 15 020

Nestleder: Heidi Nygaard Wang (MDG)

Medlem: Yngvar Holt (Sp)

Medlem: Stein Bukholm (H)

Medlem: Ann Kristin Øye (H)

Varamedlemmer er Solveig Irene Torp (Sp), Marius Bjørndalen (Ap), Inger Lise Haavelsrud (MDG), Solveig Helene Søtorp (H) og Fredrik Holm (H).

Skjema og viltinformasjon

Bjørnar Strøm-Hågensen
Rådgiver
E-post