Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Dette er kommunens tekniske driftsavdeling. Avdelingen holder til på Sommerro.

Vei, park og nyanlegg utfører nye prosjekter i regi av kommunen både for vei, vann og avløp. De har driftsansvar for park og idrettsanlegg og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. 

Vann og avløp (VA) er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløp- og overvannsledninger.

Besøksadresse er Øbergveien 45, 1793 Tistedal

Kommunens sentralbord: tlf 69 17 45 00

Her finner du kommunens vakttelefoner