Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Dette er kommunens tekniske driftsavdeling. Avdelingen holder til på Sommerro og ledes av Carl Otto (Calle) Evenrud.

Vei, park og nyanlegg utfører nye prosjekter i regi av kommunen både for vei, vann og avløp. De har driftsansvar for park og idrettsanlegg og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. 

Vann og avløp (VA) er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløp- og overvannsledninger.

Besøksadresse er Øbergveien 45, 1793 Tistedal

Her finner du kommunens vakttelefoner

Calle Evenrud
Avdelingsleder
E-post
Mobil 948 40 151