Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Kontaktinfo for Komunalteknikk drift

Dette er kommunens tekniske driftsavdeling. Avdelingen holder til på Sommerro og ledes av Carl Otto (Calle) Evenrud.

Vei, park og nyanlegg utfører nye prosjekter i regi av kommunen både for vei, vann og avløp. De har driftsansvar for park og idrettsanlegg og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. 

Vann og avløp (VA) er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløp- og overvannsledninger.

Besøksadresse er Øbergveien 45, 1793 Tistedal

Her finner du kommunens vakttelefoner

Calle Evenrud
Avdelingsleder kommunalteknikk
E-post
Mobil 948 40 151