Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Landbruksplan - forvaltningsplaner

Landbruksplan - forvaltningsplaner

Nedenfor finner du linker til Landbruksplan og forvaltningsplaner for jordbruket i Halden

 

Landbruksplan