Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Dagstur/overnattingstur til Ulveholtet - Rumpetjern - Fossekoia - Ulveholtet

Dagstur/overnattingstur til Ulveholtet - Rumpetjern - Fossekoia - Ulveholtet

Denne turen egner seg utmerket for ungdomskoleelever som har gjennomgått kart- og kompassopplæring.

Her må man virkelig skjerpe seg for ikke å havne i "de store skogene". Turen kan gås begge veier. Orienteringsmessig er det vanskeligst å starte med etappen Ulveholtet - Rumpetjern. Orienteringskyndig lærer bør følge elevene.

Turen starter fra parkeringsplassen øst for Bunes gård. Følg merket sti inn til Ulveholtet (fint som oppvarming). Orienteringen starter ved Ulveholtet. På etappen Ulveholtet - Rumpetjern er det viktig å ta ut riktig kompasskurs og følge denne de 2 km i luftlinje opp til Rumpetjern. Gode kartlesningskunnskaper vil være til god hjelp.

Hvor mange "daler" skal passeres? Er det andre "kjennetegn" underveis? Hvor lang tid vil vi bruke på denne etappen?
Underveis kan man snakke om hva man vil gjøre hvis man går seg vill her langt inne i skogen. Hva om man faller og skader seg? Det er mye man kan snakke om hvis man trenger en liten pust i bakken.

Rumpetjern

Rumpetjern er et næringsfattig myrtjern med trolsk stemning. Her bor nøkken! På varme dager er det fristende med et bad, men nøkkerosene og gjørma som virvles opp fra bunnen gjør at det pirrer litt i nakkehårene!  "Dette tjernet er jo råttent!"  Slike uttalelser gir oss anledning til å fortelle om nedbrytningsprosessene i naturen, og om et myrtjerns historie og  framtidsutsikter.

Ved Rumpetjern ligger Østebyhytta som ble benyttet av Hjemmefronten under siste krig. I sørenden av vannet står det også en gammel utmarksløe. Her oppe kan man samtale om "gutta på skauen" og hva de bidrog med under siste krig.

Historien forteller dessuten at en tysk soldat ble skutt ikke langt fra hytta. Liket ble effektivt skjult; man fant en stor "vindfelle", plasserte liket i gropa under rota og kappet treet.

Fra Rumpetjern må man ta ny kompasskurs ned til Fossekoia. Den ligger bare snaue hundre meter nordøst for STALL  ca 1 km nord for Rumpetjern. Ta kompasskurs mot denne.
Tilbake til Ulveholtet kan man følge merket natursti.

For en mindre gruppe, er det fint å gjøre denne dagsturen om til en overnattingstur. Det er fine overnattingsmuligheter både på Ulveholtet og i Fossekoia.