Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

To dager i Vestfjella: Ulveholtet - Rumpetjern - Teigsørvann - Seterberg Røs - Bolsbota - Fossekoia - Ulveholtet

To dager i Vestfjella: Ulveholtet - Rumpetjern - Teigsørvann - Seterberg Røs - Bolsbota - Fossekoia - Ulveholtet

En fin rundtur for elever på ungdomstrinnet.

Det er mange fine naturopplevelser og innslag av kulturhistorie langs denne turen. Overnatting i telt eller gapahuk.
Elevene må få være med i planleggingen. Det er mange oppgaver og gjøremål som må ordnes før man legger ut på en slik tur. En orienteringskyndig lærer bør være med.


Rumpetjern

Parkeringsplassen øst for Bunes gård er en bra startplass. Følg naturstien inn til Ulveholtet. Etter en kort rast går man på kompasskurs opp til Rumpetjern. På denne strekningen får man virkelig prøvd orienteringsferdighetene sine. Den gamle låven i sørenden av tjernet er et fint kulturminne. Hvorfor ligger det en låve langt inne i skogen her?

Fra Rumpetjern kan man følge stien ned til Tvillingtjern og videre til Teigsørvann. Men ta ut kompasskurs også! Rett øst for Tvillingtjern passeres et meget vått myrdrag, hvor det kan være litt vanskelig å finne en trygg overgang. Man blir fort bløt i støvlene hvis man ikke passer seg.
I området vest for Teigsørvann er det nylig tatt ut store mengder med skog. Hva kaller man denne typen skogsdrift?

Vi velger å gå sør for vannet og inn i Vestfjella naturreservat. I området ved dammen er det fin leirplass, men husk at vi  er i et fredet område! Det skal ikke være varige spor etter oss her!

Vestfjella naturreservat

Vestfjella naturreservat ble fredet i 1985 og dekker et areal på 5,7 kvadratkilometer. Hensikten er å frede et lite berørt skogområde med naturforhold som er typisk for denne delen av landet. Reservatet har en god del gammelskog. De artene som foretrekker slike miljøer er tallrike her. Reservatet er dessuten plante- og dyregeografisk interessant fordi arter med forskjellige utbredelsesretninger er samlet her.

Etter en forhåpentligvis fin natt, er det tid for frokost og opprydding. All søppel skal tas med hjem!

Fra sørenden av Teigsørvann rettes kursen nordover mot Blanktjerna, Bolsbota og Seterberg røs.

Ta turen opp på Setreberg røs og nyt utsikten sammen med en matbit før dere leter opp Bolsbota.

Etter at botsritualene ved Bolsbota er gjennomførte, legges turen om Svarttjern og Fossekoia før vi når Ulveholtet og parkeringsplassen øst for Bunes.