Unngå hagerømlinger - bruk kommunens avfallsmottak

Unngå hagerømlinger - bruk kommunens avfallsmottak

Visste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold?

Hele 70 prosent av arter på Norsk fremmedartliste er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truede arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. I Halden er det store forekomster av kanadagullris, lupiner og kjempespringfrø (bilde). Det er også registrert flere forekomster av kjempebjørnekjeks, parkslirekne og rynkerose.

Klikk for stort bilde Hva kan du gjøre?

Dette kan du gjøre for å forhindre innførsel og spredning av fremmede arter:

  • Lær deg hvilke hageplanter som utgjør en trussel i naturen.
  • Sørg for at dine hageplanter ikke sprer seg ut av hagen.
  • Lever hageavfall på avfallsmottak. Ikke kast hageavfall fra fremmede arter i naturen.
  • Ikke plant ut særlig aggressive og skadelige prydplanter.
  • Ikke ta med planter fra utlandet. Det er i hovedsak forbudt.

Levér på hageavfallsmottak

For å hindre at hageplanter spres i naturen er det viktig å levere avfall til hageavfallsmottak i kommunen, hvor du kan levere gress, løv, greiner og lignende. Rokke avfallsanlegg sin nettside.

Hageavfall er avfall

Kommunen minner om at hageavfall er avfall. Det er forbudt å tømme, etterlate og oppbevare avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet, jf. forurensningsloven § 28.

Komposter selv

Hageavfall kan også komposteres i egen hage. Hagerømlinger må ikke legges i kaldkompost. Kompost med god varmgang dreper imidlertid de fleste frø, og prosessen går dessuten mye raskere.

Tips kommunen din.

Kommunen ønsker tips om forekomster av fremmede arter i friområder, vegkanter og restarealer. Send beskrivelse, kart og bilde til postmottak@halden.kommune.no, merk e-posten «Tips om nye forekomster av fremmede planter».

Bekjemping

Fylkesmannen har utarbeidet en brosjyre om fremmede arter og råd i forhold til bekjemping: 
Hageromlinger-brosjyre-fra-fylkesmannen-i-oslo-og-akershus (PDF, 1015 kB)

Fagus fakta har også egne publikasjoner om bekjemping

Finner du svartelistearter i naturen, så meld fra til artsdatabanken.

Mer informasjon

Mer informasjon om hagerømlinger kan du finne hos Hageselskapet.