Rokke avfallsanlegg

Rokke avfallsanlegg

Rokke avfallsanlegg er en del av Halden kommune. På Rokke tar vi imot avfall fra kommunens innbyggere og næringslivet i Halden. Dette behandler vi på en forsvarlig og riktig måte til beste for miljøet vårt. 

Det er lurt å planlegge litt før du kommer til oss. Når du kommer til Rokke må du sortere alt avfall og legge dette i ulike containere. Dette vil gå raskere for deg, dersom du har grovsortert før du kjører hjemmefra. Det er også lurt å sikre lasten skikkelig før du kjører, så får du med deg alt sammen helt fram til Rokke. 

Trenger du jord eller bark kan du få kjøpt det hos oss. 

Innføring av adgangskontroll 

Det er innført adgangskontroll på den nye gjenvinningsstasjonen. Dette fungerer slik at hver husholdning kan laste ned en app, eller ved tilfeller hvor dette ikke er mulig kan man få et fysisk adgangskort mot et enkelt gebyr.

Ved å innføre denne adgangskontrollen vil vi sikre at alle som ikke er private husholdninger i Halden kommune betaler full pris. Dermed kan vi fortsette å holde egenandelen lav.

Det vil fra 1.1.2021 være mulig å få adgangskort for Rokke avfallsanlegg. Dette medfører da et gebyr på kr 300 ved utstedelse av kort. Kortet vil virke på samme måte som adgang via app.

APP

Viktig å vite når du laster ned app:

Den personen som står som mottaker av info via Altinn vil fungere som administrator for husholdningen og må dele tilgang til de andre i husholdningen. Dette gjøres i appen og du trenger kun å gjøre det en gang. Alle i husholdningen som skal ha tilgang til Rokke må laste ned appen.

1. Last ned app fra App Store eller google Play. Søk opp «MiljøID» fra VSP.

2. Logg inn ved å autentisere med bankID.

3. Del eventuelt tilgang til app og kvote med andre i husholdningen.

Kort

For bestilling av kort, ta kontakt på e-post: renovasjon@halden.kommune.no eller ring 474 88 988

Innføring av kvoteordning

For å sikre at adgangsbeviset ikke blir misbrukt, blir det innført en kvoteordning per husholdning. Kvoten gjelder per kalenderår, og gir rett til å betale en lav egenandel. Mer informasjon om kvotemengde per husholdning kommer.

Levering av avfall fungerer som før, hvor du sorterer avfallet selv inne på gjenvinningsstasjonen.

Viktig å vite!

App/kort må fremvises ved hvert besøk på gjenvinningsstasjonen. Ved manglende fremvisning av adgangsbevis må man betale full pris.

 • Appen gir fortløpende oversikt over gjenværende kvoter.
 • Ta godt vare på kortet. Tapt kort kan erstattes mot et gebyr på kr 300.
 • Det er ikke lov å låne ut adgangsbeviset til håndverkere eller næringsdrivende.

Har du spørsmål?

Åpningstider for private:

 • Mandag, onsdag og fredag: kl.07 til 15
 • Tirsdag og torsdag er langdager,
  åpent fra kl.07 til 19.30
 • Lørdag kl.09 til 13.00

Åpningstid næring:

Mandag til fredag:
kl.07 til kl.15

Helligdager/ferie

Rokke avfallsanlegg har stengt alle helligdager, julaften og nyttårsaften. 

Onsdag før skjærtorsdag og lille julaften stenger anlegget kl.12.00. 

Julen 2021

Lille julaften, 23.12, har vi åpent kl. 7-12

 • Julaften stengt
 • 1. juledag stengt
 • 2. juledag stengt

Romjulen

Mandag- torsdag har vi åpent kl. 7-15

 • Nyttårsaften stengt
 • 1.nyttårsdag stengt

Her er vi!

Besøksadresse: Nordbyveien 507, 1763 Halden

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden

E-post: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Telefon: 69 19 33 15 

Avfallsbehandling for næringsvirksomhet

Vi har stor kapasitet og kompetanse til å ta imot alle typer avfall fra industri og byggevirksomhet

Spesialavtaler

Vi kan tilby spesialavtaler til firmaer. Ta kontakt med oss slik at vi kan gi ditt firma et pristilbud.

Kontakt oss på telefon: 69 19 33 15 eller send en e-post til: rokke.avfallsanlegg@halden.kommune.no

Rokke avfallsanlegg
Telefon 69 19 33 15