Drikkevannskvalitet

Drikkevannskvalitet

Hver dag kan vi nyte drikkevann som er helsemessig betryggende og smaker friskt og godt. Samtidig er det naturlig at vi spør om kvaliteten på drikkevannet, det er jo vårt viktigste næringsmiddel.

Hvor bra er drikkevannet i Halden?

Vannbehandlingsanlegget leverer i dag vann som er renere og sunnere en før. Det er noe hardere, men sammenlignet med vannet i andre europeiske land er vannet fortsatt bløtt.

Hardheten måles i odH – tyske grader – på en skala fra 0 til 30. Vannet i Halden ligger på ca 3 odH. Årsaken til at vi gjør vannet litt hardere er for å redusere tæring på ledningsnettet. Tæring medfører hull på ledninger samt at vannkvaliteten blir dårligere med rustpartikler, grums og økt kobberinnhold.

Hva med oppvaskmaskinen?

På pakken står det gjerne hvor mye som skal doseres av vaskemiddel etter hvor hardt vannet er, målt i ”tyske grader” (odH). Vannet inneholder nå ca21g Ca/L, og dette tilsvarer ca. 3 odH

Det er ikke forventet at kalk vil bli avsatt på varmeelementet i maskinen. Dersom dette likevel skulle skje, kan en kjøre en vaskeprosedyre med tom maskin med 30 – 40 g sitronsyre ( fås på apotek og i en del butikker ) i stedet for vaskemiddel.

Leverandør av vaskemaskiner opplyser at det ikke er aktuelt med tiltak for kalkfjerning så lenge hardheten i vannet er under 4 odH. Dette er en konservativ betraktning, og behov for kalkfjerning er normalt først aktuelt over 8 odH.

Farge

Før starten av Lille Erte Vannbehandlingsanlegg var det høyt fargetall på vannet som kom av et høyt innhold av humus i vannet og som ga et gyllenbrunt skjær når det for eksempel ble tappet i et hvitt badekar. Fargetallet på vannet inn på Lille Erte Vannbehandlingsanlegg ligger mellom 30 og 50 mg ft/l, mens det ligger under 5 mg ft/l ut fra anlegget.

Hva er humus?

Humus dannes i hovedsak ved nedbryting av planterester. Vann vil trekke ut humus fra planterester omtrent som vann trekker ut farge fra teblader. Vann som renner gjennom myrområder vil inneholde planterester og dermed humus.

Kontroll av drikkevannet

Rent og godt drikkevann er ingen selvfølge. Derfor overvåker vi vannet nøye, både vannet inn på anlegget og vannet ut. For å kontrollere at det ikke er sykdomsfremkallende bakterier i vannet tas det daglig prøver på koliforme og termotolerante koliforme bakterier på vann inn på anlegget og på vannet ut fra anlegget.

(Koliforme bakterier: gamle tarmbakterier som trives best ved 37°C. Termotolerante koliforme bakterier: nye tarmbakterier som indikerer tilførsel av fersk kloakk. De trives best ved 44°C.)

På ledningsnettet blir det tatt prøver 2 ganger i måneden på 15 forskjellige steder. I tillegg til bakterier kontrollerer vi farge, pH, turbiditet, konduktivitet og klorinnhold. Disse prøvene blir analysert på Lille Erte Vannbehandlingsanlegg. Ut over dette blir det sendt prøver til privat, akkreditert laboratorium. 7 ganger i året tas utvidet kontroll som analyserer på 50 forskjellige parametere. 62 ganger i året tas enkel kontroll som analyserer på 14 forskjellige parametere.

Hygienisk barriere.

I følge drikkevannsforskriften skal det være nok hygieniske barrierer, vi har 3 ulike barrierer som dreper bakterier. Den ene er drikkevannsanlegget med fellingsprosessen, den andre er tilsetting av klor og den tredje er UV. Klor tilsettes i drikkevannet for å drepe sykdomsfremkallende bakterier.

I Halden tilsettes små mengder klor. Vi tilsetter ca. 0,1 mg klor/liter.

Svein Rune Løkkeberg
Avdelingsleder renseanlegg
E-post
Telefon 69 18 85 65
Mobil 928 25 887