Vannforsyning

Vannforsyning

Halden kommune har tre kommunale vannbehandlingsanlegg, Lille Erte-, Prestebakke- og Kornsjø vannbehandlingsanlegg.

Kommunen kan gi restriksjoner for bruk av vann ved vannmangel. Hvis nødssituasjoner (katastrofer etc) gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kravene til kvalitet, vil forbrukere og næringsvirksomheter bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige/provisoriske vannforsyningen vil vare.

I områder uten kommunal vannforsyning må beboere, næringsliv osv. etablere egen ordning for vannforsyningen. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at det foreligger tilfredsstillende vann- og avløpsløsninger.

Hvis du mener at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Halden kommunes vannkvalitet i 2020 - analyserapporter:

Samarbeidspartnere

Mattilsynet er statlig myndighet på drikkevannsområdet og fører tilsyn med at kommunen (vannverkseier) følger kravene i drikkevannsforskriften.