Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Vannmåleravlesning og installering

Vannmåleravlesning og installering

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp, ber vi om at du rapporterer ny målerstand på vannmåleren din.

I Halden kommune er det valgfritt å installere vannmåler i boliger. Hytter oppført eller tilkoblet etter 1.07.2013 skal ha vannmåler.

Vannmåleravlesning

Lenken hvor du kan registrere måleravlesningen åpner og blir aktiv når avlesningsmelding er sendt ut. Dette skjer i november hvert år.

Vannmåleravlesning leveres her

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp, ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen fristen. Vannmåleravlesning skjer i november/desember. Hvis vi ikke mottar svar på målerstand, blir forbruket stipulert.

Slik gjør du det:

Du får tilsendt et avlesningskort i posten med avtaleID og målepunktID. Etter avtale kan du også få dette på SMS.

  1. Gå inn på lenken for vannmåleravlesning 
  2. Tast avtaleID
  3. Tast målepunktID og følg veiledningen

Avlesningskortet du får i posten er også påtrykt en QR-kode som du kan skanne med mobiltelefonen for å komme direkte til avlesningen.

Hytter/fritidsboliger skal ha vannmåler

Installasjon av vannmåler skal kun utføres av godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler må du selv betale. 

Melde inn ny vannmåler

Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer. Ved gebyrberegning ut fra vannmåler, vil det aktuelle vannforbruket avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. I tilfeller der boligen ikke har installert vannmåler, vil vannmengden stipuleres ut i fra boligens areal. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. 

Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger.

Med vannmåler går forbruket ditt over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Halden kommune.

Send melding om at ny vannmåler er installert (DOC, 220 kB)

Dersom en abonnent ønsker å fjerne en vannmåler i en boligeiendom, må abonnenten sende skriftlig henvendelse om dette til Halden kommune. Kommunen skal også informeres dersom en vannmåler er ute av drift.

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden
E-post: postmottak@halden.kommune.no

Siri Lindberg
Konsulent
E-post
Telefon +47 69 17 45 61