Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Vannmåleravlesning og installering

Vannmåleravlesning og installering

I Halden kommune er det valgfritt å installere vannmåler i boliger. Hytter oppført eller tilkoblet etter 01.07.2013 skal ha vannmåler.

Lenken hvor du kan registrere måleravlesningen åpner og blir aktiv i november hvert år.

Vannmåleravlesning

For å få beregnet årsgebyr for vann og avløp ber vi om at du rapporterer ny målerstand innen fristen.

Slik gjør du det:

Du får tilsendt et avlesningskort i posten med avtaleID og målepunktID. Etter avtale kan du også få dette på SMS.

  1. Gå inn på linken for vannmåleravlesning 
  2. Tast avtaleID
  3. Tast målepunktID og følg veiledningen

Avlesningskortet du får i posten er også påtrykt en QR-kode som du kan skanne med mobiltelefonen for å komme direkte til avlesningen.

Installasjon av vannmåler skal kun utføres av godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler må du selv betale. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer.

Vannmåleravlesning skjer i november\desember. Hvis vi ikke mottar svar på målerstand blir forbruket stipulert.

Hytter/fritidsboliger skal ha vannmåler!

Installasjon av vannmåler skal kun utføres av godkjent rørlegger. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler må du selv betale. Generelt vil det lønne seg å installere vannmåler i store hus med få personer.

Vannmåleravlesning skjer i november\desember. Hvis vi ikke mottar svar på målerstand blir forbruket stipulert.

Melde inn ny vannmåler

Ved gebyrberegning ut i fra vannmåler vil det aktuelle vannforbruket avgjøre den variable delen av vann- og avløpsgebyret. I tilfeller der boligen ikke har installert vannmåler vil vannmengden stipuleres ut i fra boligens areal. Anskaffelse og vedlikehold av vannmåler bekostes av abonnenten. 

Dersom du ønsker å installere vannmåler tar du kontakt med en godkjent rørlegger. Med vannmåler går forbruket ditt over fra arealberegning til vannforbruk basert på målt mengde fra den datoen vannmåleren blir montert. Datoen fremkommer av ferdigmelding innsendt av rørlegger til Halden kommune.

Send melding om at ny vannmåler er installert (DOC, 220 kB)

Dersom en abonnent ønsker å fjerne en vannmåler i en boligeiendom, må abonnenten sende skriftlig henvendelse om dette til Halden kommune. Kommunen skal også informeres dersom en vannmåler er ute av drift.

Halden kommune
Postboks 150
1751 Halden
E-post:postmottak@halden.kommune.no