Klage på parkeringsgebyr

Klage på parkeringsgebyr

Dersom du er blitt ilagt et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (parkeringsbot) er det mulig å klage på dette dersom du mener noe er feil. Alle klager må sendes skriftlig til Halden kommune

Eventuelle klager må sendes skriftlig på epost til postmottak@halden.kommune.no eller med brev til: 

Halden kommune
Postboks 150, 1751 Halden

 

Husk dette før du klager

 • Husk å oppgi saksnummer eller kjøretøyets registreringsnummer. 
 • Du må også oppgi grunnlaget for klagen. 
 • Har du relevant dokumentasjon å vise frem, må du legge ved dette. 
 • Ønskes svar til annen person enn den som ifølge motorvognregisteret er oppgitt som eier må dette opplyses. 
 • Påfør gjerne kontonummer for eventuell refusjon. Da får du pengene raskere tilbake hvis du får medhold i din klage.
 • Selv om du velger å klage må du betale innen fristen på 3 uker fra ileggelsesdato. Dette gjelder for offentlig krav som gebyr. Kontrollsanksjon er et sivilrettslig krav og følger inkassoloven.

 

Dette bør du ikke klage på

Du bør ikke klage dersom

 • du ikke har vært oppmerksom på skilt eller oppmerking
 • du har parkert på fortau for av/og eller pålessing, eller av og/eller påstigning
 • du har plassert billetten feil
 • billetten/parkeringstiden har utløpt
 • du manglet mynt/veksel
 • du har parkert i strid med bestemmelse om biloppstilling
 • du har registrert feil nummer i Easy Park 

Husk det er all stans forbudt på fortau, i vegkryss (herunder T- kryss), og på sykkel og gangveg