Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Klage på parkeringsgebyr

Klage på parkeringsgebyr

Dersom du er blitt ilagt et parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon (parkeringsbot) er det mulig å klage på dette dersom du mener noe er feil. Alle klager må sendes skriftlig til Halden kommune

Eventuelle klager må sendes skriftlig på epost til postmottak@halden.kommune.no eller med brev til: 

Halden kommune
Postboks 150, 1751 Halden

 

Husk dette før du klager

 • Husk å oppgi saksnummer eller kjøretøyets registreringsnummer. 
 • Du må også oppgi grunnlaget for klagen. 
 • Har du relevant dokumentasjon å vise frem, må du legge ved dette. 
 • Ønskes svar til annen person enn den som ifølge motorvognregisteret er oppgitt som eier må dette opplyses. 
 • Påfør gjerne kontonummer for eventuell refusjon. Da får du pengene raskere tilbake hvis du får medhold i din klage.
 • Selv om du velger å klage må du betale innen fristen på 3 uker fra ileggelsesdato. Dette gjelder for offentlig krav som gebyr. Kontrollsanksjon er et sivilrettslig krav og følger inkassoloven.

 

Dette bør du ikke klage på

Du bør ikke klage dersom

 • du ikke har vært oppmerksom på skilt eller oppmerking
 • du har parkert på fortau for av/og eller pålessing, eller av og/eller påstigning
 • du har plassert billetten feil
 • billetten/parkeringstiden har utløpt
 • du manglet mynt/veksel
 • du har parkert i strid med bestemmelse om biloppstilling
 • du har registrert feil nummer i Easy Park 

Husk det er all stans forbudt på fortau, i vegkryss (herunder T- kryss), og på sykkel og gangveg