Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Leie av offentlig plass

Leie av offentlig plass

Ønsker du å bruke en offentlig plass (kommunal gategrunn) må du søke kommunen om dette. Dette gjelder enten du vil arrangere et stort arrangement, om du vil sette ut en container eller ha et utsalg på torget. 

Skjema for leie av kommunal gategrunn

Det er et felles søknadsskjema som skal benyttes når du skal;

 • Leie hele Busterudparken
 • Sette opp en stillase/lift
 • Parkere en container
 • Sette opp en stand andre steder i Halden
 • Leie et uteområde
 • Annet

Innholdet i skjema vil forandre seg avhengig av hva du skal søke om.

Om du skal leie standplass i gågata ved Busterudparken kan du booke det selv:

Leie av torgplass

Ønsker du ha utsalg eller andre aktiviteter på Halden torg, må du også fylle ut søknadsskjema. Torgleie er 250 kroner per plass per dag + eventuelt strøm. Lengre leie etter egen avtale. 

Container eller arbeidsbrakke

All utplassering og montering av containere og arbeidsbrakker er søknadspliktig. Søknaden skal være godkjent før oppstart. Det skal ikke foretas noen avsperring eller reservasjoner uten godkjent søknad. Husk å melde fra når container eller rigg fjernes. Faktura for leie blir utstedt helt til vi får beskjed om at container/rigg er fjernet.

Når er søknaden godkjent

Søknad om Leie av kommunal gategrunn med arbeidsvarslingsplan er ikke godkjent og kan ikke gjennomføres før søker har mottatt skriftlig godkjenning fra Parkeringskontoret.

Merk:
I den grad det er aktuelt, dvs. at offentlig gate, vei, fortau, etc. berøres, trenger man også godkjenning av Veimyndighet som må godkjenne sperring av veier

Følgende vedlegg skal legges ved:

 • Kart/skisse over området som skal leies

Vedlegg i tillegg der offentlig gate, vei, fortau etc. berøres:

 • Kart over sperring av veier og inntegnet sperremateriell og varslingsmateriell
 • Kursbevis arbeidsvarslingskurs 1 eller 2

Større arrangementer

Ønsker du å bruke offentlig plass til et større arrangement - besøk vår arrangementsside for mer informasjon.

Hvem som mottar søknaden

Alle søknader blir sendt til

 • veimyndigheten i kommunen
 • parkeringskontoret

med kopi til;

 • Politi
 • AMK, (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Om du har spørsmål om søknaden

Er det noe du lurer på når det gjelder søknaden kan du kontakte 
Britt Magnussen: britt.magnussen@halden.kommune.no

Britt-Reidun Magnussen
Trafikkbetjent
E-post
Mobil 969 48 653