Leie av offentlig plass

Leie av offentlig plass

Ønsker du å bruke en offentlig plass må du kontakte Halden kommune. Dette gjelder enten du vil arrangere et stort arrangement, om du vil sette ut en container eller ha et utsalg på torget. 

Leie kommunal gategrunn

Leie av torgplass

Ønsker du ha utsalg eller andre aktiviteter på Halden torg, må du leie plass. Torgleie er 250 kroner per plass per. dag + eventuelt strøm. Lengre leie etter egen avtale. 

Container eller arbeidsbrakke

All utplassering og montering av containere og arbeidsbrakker er søknadspliktig. Søknaden skal være godkjent før oppstart. Det skal ikke foretas noen avsperring eller reservasjoner uten godkjent søknad. Husk å melde fra når container eller rigg fjernes. Faktura for leie blir utstedt helt til vi får beskjed om at container/rigg er fjernet.

Større arrangementer

Ønsker du å bruke offentlig plass til et større arrangement - besøk vår arrangementsside for mer informasjon.

Kontaktinfo for søknader

Alle søknader skal sendes på e-post til Britt Magnussen: britt.magnussen@halden.kommune.no

eller med post til: Halden kommune, Parkeringskontoret
Postboks 150
1751 Halden

Merk søknaden container/rigg eller torgplass.

Britt-Reidun Magnussen
Trafikkbetjent
E-post
Mobil 969 48 653