Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Brøyting og strøing

Brøyting og strøing

Halden kommune har ansvar for brøyting og strøing av kommunale veier, gangveier og plasser. Dette arbeidet utføres delvis av kommunens egne ansatte og delvis av innleide entreprenører. 

Hva gjør kommunen?

  • Brøyting av kommunale veier skal normalt starte ved en snødybde på 3,0 cm bløt snø eller 5,0 cm tørr snø.
  • Halden kommune tilbyr gratis strøsand til innbyggere for bruk ved private boliger. Om vinteren kan dette hentes under bybrua.

 

Hva må du gjøre?

  • Eier du et hus i tettbyd strøk er det du som har ansvar for å brøyte og strø på fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene.
  • Du må også rydde snø fra veien og fram til postkasse og søppelkasse. 
  • Du må sørge for at det ikke oppstår fare for takras fra ditt bygg. 
  • Har du parkert i gaten, blir snøryddingen best om du kan flytte bilen før det brøytes. Følg med på værmelding og skilting.
  • Snøen som brøytes må legges et sted. Derfor vil det komme snø inn på din eiendom når vi brøyter. Det er lurt å ta hensyn til det når man planter eller setter opp gjerder. 
  • Vær også oppmerksom på at det vil komme snø i din oppkjørsel etter brøyting. Det bør du beregne tid til å rydde på dager med brøyting. 

Det er ikke mulig å brøyte alle gater samtidig. Bussruter og skoleveier prioriteres. Andre veier brøytes fortløpende.

Fargekoder på brøytekartene:

BLÅ - Rute hvor det saltes

GRØNN - Brøyting og strøing av kommunen

RØD - Fortau/gangvei som er kommunens ansvar

 

Brøytekart

https://kommunekart.com/klient/halden/vintervedlikehold