Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Trafikksikkerhet

Trafikksikkerhet

Halden kommune jobber kontinuerlig med å kartlegge trafikksikkerheten. En del av dette handler om hekker, busker og trær langs veiene våre.

Klikk for stort bildeFor at det skal være trygt for både små og store trafikanter, oppfordrer vi til at du som huseier tar din del av ansvaret. 

Hva må jeg huske på?

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser utover eiendomsgrensen. Ingen myke trafikanter skal tvinges ut i vegbanen på grunn av busker, og ingen biler skal hindres.  
  • Ikke la busker og trær skjule skilt og gatelys. 
  • Ikke la grener nå opp til ledninger. 
  • Over fortau og sykkelfelt skal det være minst 2,5 meter fra bakken opp til grener. I veibanen skal det være minst 4,7 meter opp til grener.
  • Er det nødvendig med fri sikt, skal ikke vegetasjon være høyere enn 50 cm. Dette kan være aktuelt hvis du har en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg, eller om eiendommen din ligger inntil et vegkryss.

Vi anbefaler å sjekke denne informasjonsbrosjyren fra Statens vegvesen for å se enkle illustrasjoner av når du må klippe hekken din ned til 50 cm: Fri sikt vegetasjonsrydding (PDF, 3 MB)

Vegetasjon som ikke klippes kan være til ulempe både for trafikanter som ferdes på vegen og for kommunens vedlikehold av veien. Det vil bli dårligere brøytet og feiet der hvor vegetasjon vokser ut i veien. Vegetasjon kan i mange tilfeller hindre tilstrekkelig god sikt og dermed bidra til økt trafikkfare.

Når du klipper busker og hekker ved din eiendom, bidrar du til større trygghet i ditt lokalmiljø!