Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn

Trygge lokalsamfunn (TL) er et verktøy for å hjelpe kommuner og sette skadeforebyggende arbeid på agendaen og opprettholde oppmerksomhet på skadeforebyggende arbeid over tid. 

Klikk her for TLs nettside med mer informasjon

Satsningsområder:

Halden kommune har vært med i Trygge lokalsamfunn siden desember 2014. Dette er våre satsningsområder:

  • fallforebygging
  • brannforebygging
  • trafikksikkerhet
     

Dokumentasjon:

Kommuner som er sertifiserte som trygge lokalsamfunn skal lage årsrapporter for dette arbeidet. Her er våre årsrapporter:

Mal for årsrapport: TLrapport (PDF, 954 kB)

Avtale om trygge lokalsamfunn: Intensjonsavtale om utvikling av Halden som trygt lokalsamfunn (PDF, 237 kB)