Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinatorens rolle i kommunens organisasjon er av administrativ karakter. Koordinatoren skal være en støttespiller for den etablerte frivilligheten i kommunen, legge til rette for gode samarbeidsarenaer og styrke mulighetene for at det frivillige arbeidet kan vokse.

Rapport fra kveldskonferanse med Frivillighet Norge (PDF, 289 kB)

Fokusområder:

  • Fritidskortet
  • Bynært friluftsliv
  • Frivillighetsplan (2022)
  • Tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir)
Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Frivillighetskoordinator
E-post
Telefon 977 98 095
Mobil 977 98 095