Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinatorens rolle i kommunens organisasjon er av administrativ karakter.

Koordinatoren skal være en støttespiller for den etablerte frivilligheten i kommunen, legge til rette for gode samarbeidsarenaer og styrke mulighetene for at det frivillige arbeidet kan vokse.

Rapport fra kveldskonferanse med Frivillighet Norge (PDF, 289 kB)

Fokusområder:

  • Bynært friluftsliv
  • Frivillighetsplan (2022)
  • Tilskudd til inkludering av barn og unge (Bufdir)
Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Frivillighetskoordinator
E-post
Telefon 977 98 095
Mobil 977 98 095