Frivillighetskoordinator

Frivillighetskoordinator

Frivilligkoordinatorens rolle i kommunens organisasjon er av administrativ karakter. Han skal være en støttespiller for den etablerte frivilligheten i kommunen. Legge til rette for gode samarbeidsarenaer og styrke mulighetene for at det frivillige arbeidet kan vokse.

Fokusområder:

  • fritidskortet
  • bynært friluftsliv
  • tilskuddsportalen
  • nasjonale tilskuddsordninger for barn og unge i større bysamfunn
  • nasjonale tilskuddsordninger for inkludering av barn i lavinntektsfamilier 
Tor-Håkon Sundt Nordenhaug
Frivillighetskoordinator
E-post
Telefon 977 98 095