Fritidskortet

Fritidskortet

Frem til sommeren 2022 kan alle barn og unge mellom 6 og 18 år i Halden få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Støtten utbetales en gang i halvåret, og det er ikke mulig å overføre den fra en periode til en annen. 1. juli startet en ny periode, og fristen for denne perioden utløper 31. desember 2021. 

Klikk her for å logge deg inn på Fritidskortet

Fra og med 1. januar 2022 stenger vi refusjonsløsningen i Fritidskortet. Du må dermed benytte Fritidskortet til å betale direkte til aktivitetstilbyderen

 

Vi ønsker at du benytter løsningen "Jeg har fått en faktura og ikke betalt" (se bildet til venstre) når du bruker Fritidskortet. Dette er fordi refusjonsløsningen krever en større manuell jobb og tar unødvendig med tid i flere ledd. 1. januar 2022 kommer vi, i likhet med flere andre kommuner som har Fritidskortet, til å stenge refusjonsløsningen, med noen få unntak (se neste avsnitt) Det vil da også bli mulig å betale evt. restbeløp på fakturaen med Vipps.

 

 

Det er enkelte unntak for dette, og det er de aktivitetstilbyderne som har et månedlig beløp som trekkes fast med avtalegiro. Disse vil det fortsatt være mulig å søke refusjon for. Dette gjelder: 

 • HEAT Halden
 • Halden Kampsportsenter

Nederst på siden finner du gode veiledninger

Våren 2020 ble det kjent at Halden kommune er en av tolv kommuner i landet som er valgt ut til å være pilotkommune for Fritidskortet som i 2020-2022 skal testes ut i Norge. Det betyr at Halden kommune får 10 millioner statlige kroner årlig til å dele ut til byens barn og unge, slik at det skal bli enklere for alle å kunne delta på fritidsaktiviteter.

Logg deg inn på Fritidskortet

Husk å bruke Fritidskortet før fristen! Denne periodens frist er 31. desember. 

Fritidskortet gir deg 1000 kroner per halvår til å delta på faste og organiserte fritidsaktiviteter. Pengene overføres ikke fra en periode til en annen, og er delt inn på denne måten: 

 • 1. august 2020 til 31. desember 2020
 • 1. januar 2021 til 30. juni 2021
 • 1. juli 2021 til 31. desember 2021
 • 1. januar 2022 til 30. juni 2022 (foreløpig siste periode i pilotprosjektet)

Vanlige spørsmål og svar om Fritidskortet

Fritidskortet er et tilbud til alle barn og unge i Halden som er i riktig aldersgruppe.

Fritidskortet gjelder fra det kalenderåret du fyller 6 år, til og med kalenderåret du fyller 18 år. Totalt i Halden utgjør det over 4000 barn og unge. Målet med ordningen er at flere barn og unge skal få delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter. 

Utdelingen av den økonomiske støtten skjer ved bruk av en nyutviklet nettside som hver og en må gå inn på. Utviklerne av nettsiden og appen er den lokale samarbeidspartneren Smart Cognition AS, og nettside-løsningen var klar i uke 41 i 2020. Hensikten med å bruke nettside til dette vil være å gjøre det enkelt for de mange som ønsker støtte, og for kommunen som skal dele ut støtte til mange.

Dette er reglene

For å få dekket utgiftene dine må aktiviteten oppfylle noen kriterier: 

 • Det kan søkes for barn fra det året de fyller 6 år, til og med det året de fyller 18 år.
 • Løsningen kan kun benyttes for barn med bostedsadresse i Halden, men dersom det er barn som driver med sin faste og organiserte fritidsaktivitet i Halden, som for eksempel har delt bosted og bostedsadressen sin i annen by, ta kontakt med fritidskortet@halden.kommune.no.
 • Det aktuelle laget/foreningen må ha et tilbud som er godkjent av kommunen.
 • Aktivitetslederen i den aktuelle klubben/foreningen må ha gyldig politiattest.
 • Barnet må ha mulighet til å prøve aktiviteten 2-3 ganger uten å inngå medlemskap.
 • Deltakeravgiften kan ikke øke i denne perioden.
 • Deltakeravgiften kan inneholde treningsavgift, lisens og andre utgifter, men ordningen dekker ikke personlig utstyr som f.eks fotballsko, skøyter, instrumenter.
 • Aktiviteten må også være minimum 8 ganger i løpet av en periode på ca. et halvt år.
 • Du må benytte løsningen vår digitale løsning for å få brukt Fritidskortet.

Er du i tvil om laget/foreningen der ditt barn er aktivt oppfyller kriteriene, da bør du ta kontakt med laget/foreningen eller Halden kommunes frivillighetskoordinator. 

Godkjente lag/foreninger

For å få støtte gjennom fritidskortet, må et lag/forening som er godkjent av Halden kommune stå bak fritidstilbudet det søkes om støtte til. For å bli godkjent må laget/foreningen ha sendt inn et kartleggingsskjema til kommunen. De fleste lag og foreninger i Halden er godkjente for Fritidskortet. 

Når du er innlogget kan du se oversikten over godkjente lag og foreninger

Kontaktinformasjon

For spørsmål om ordningen, kontakt Halden kommunes frivilligkoordinator Tor-Håkon Sundt Nordenhaug, 
e-post: fritidskortet@halden.kommune.no 

Opprett bruker

 

Bruke kortet

 

Finne aktiviteter