Støtte til fritidsaktiviteter

Støtte til fritidsaktiviteter

Fra nå og ut året 2024 kan barn og unge mellom 5 og 19 år, i familier i Halden som av ulike årsaker trenger det, få økonomisk støtte til fritidsaktiviteter.

Støtte til fritidsaktiviteter er en behovsprøvd ordning som gir økonomisk støtte til deltakeravgift, utstyr og/eller reiser, cuper, leir med mer, for barn og unge i alderen 5 – 19 år, og som bor i Halden kommune. Du må levere en søknad om støtte og skjemaet finner du nedenfor.

 • På grunn av stor pågang kan det være en behandlingstid på opp til fire uker for søknader.

Har du spørsmål kan du kontakte oss på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no

Husk å søke før fristen! Denne periodens frist er 31.desember 2022. 

 • Støtten utbetales en gang i halvåret, og det er ikke mulig å overføre den fra en periode til en annen.
 • 1. august startet en ny periode, og søknadsfristen for denne perioden utløper 31.12. 2022.
 • Neste periode er fra 1.1.2023 til 30.6.2023. Søknadsfristen for denne perioden er 30.6.2023

Bruk dette skjemaet når du skal søke om støtte til fritidsaktiviteter

Ordningen er et tilbud fra Halden kommune, hvor kommunen har fått prosjektmidler fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet til å gi støtte til fritidsaktiviteter til de som trenger det.

Tilbudet er til barn, unge og familier som av ulike årsaker trenger økonomisk støtte for at barnet/ungdommen kan delta på én organisert fritidsaktivitet. Pengene kan brukes til deltakeravgifter i én fast, organisert fritidsaktivitet. Det betyr at det kan brukes til å betale for eksempel medlemskontingenter, treningsavgifter og andre deltakeravgifter. Pengene kan også benyttes til reiser, cuper, leir eller utstyr til aktiviteten.

Kriterier

 • Det er klubben/foreningen som får pengene. Hele eller deler av deltakeravgiften kan dekkes. Det gis refusjon for allerede betalte deltakeravgifter for den første perioden, 1.8 - 31.12 2022.
 • Økonomisk støtte gjennom støtteordningen er behovsprøvd. Det betyr at ordningen ikke er for alle, men for de som trenger hjelp til å betale for aktiviteten til barna/ungdommen. Summen som dekkes er ikke fast, det avhenger av den enkeltes behov.
 • Økonomisk støtte gjennom denne ordningen er ikke en rett, men et tilbud for at alle barn kan delta i én organisert fritidsaktivitet uavhengig av foreldrene sin inntekt og livssituasjon.
 • Ordningen gjelder i første omgang til og med 2024.

Om du mener at barnet ditt trenger støtte, eller at du selv trenger støtte til fritidsaktiviteter, ber vi om at du fyller ut søknadsskjema og sender en forespørsel til kommunen. Vi vil behandle forespørselen så raskt som mulig.

Godkjente lag/foreninger

For å få støtte, må et lag/forening som er godkjent av Halden kommune stå bak fritidstilbudet det søkes om støtte til. For å bli godkjent må laget/foreningen ha sendt inn et kartleggingsskjema til kommunen. De fleste lag og foreninger i Halden er godkjente. 

Her kan du se oversikten over godkjente lag og foreninger (PDF, 34 kB)

Tilbud gjelder alle barn og unge i Halden som er i riktig aldersgruppe og oppfyller kriteriene.

Støtteordningen gjelder fra det kalenderåret du fyller 5 år, til og med kalenderåret du fyller 19 år. Målet med ordningen er at flere barn og unge skal få delta i faste og organiserte fritidsaktiviteter. 

Dette er reglene:

 • Det kan søkes for barn fra det året de fyller 5 år, til og med det året de fyller 19 år.
 • Løsningen kan kun benyttes for barn med bostedsadresse i Halden, men dersom det er barn som driver med sin faste og organiserte fritidsaktivitet i Halden, som for eksempel har delt bosted og bostedsadressen sin i annen by, ta kontakt med oss.
 • Det aktuelle laget/foreningen må ha et tilbud som er godkjent av kommunen.
 • Aktivitetslederen i den aktuelle klubben/foreningen må ha gyldig politiattest.
 • Barnet må ha mulighet til å prøve aktiviteten 2-3 ganger uten å inngå medlemskap.
 • Deltakeravgiften kan ikke øke i denne perioden.
 • Aktiviteten må være minimum 8 ganger i løpet av en periode på ca. et halvt år.

Er du i tvil om laget/foreningen der ditt barn er aktivt oppfyller kriteriene, bør du ta kontakt med laget/foreningen eller Halden kommune på e-post: fritidsaktiviteter@halden.kommune.no